Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

Digital Brand Expressions tarafından gerçekleştirilen ve emarketer’da yayınlanan bir çalışmada , ABD’de şirketler sosyal medya iletişim planları içine kapsanan çalışmalar konusunda bilgi vermişlerdir.

Gelen yanıtlar incelendiğinde, devam eden sosyal medya aktiviteleri için kaynak düzenlemesinin %90 oran ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Önemli sosyal medya sitelerinde marka isimlerini kullanıcı adı olarak almak %77 oran ile ikinci sırada yer alırken, rakiplerin sosyal medyayı nasıl kullandıklarını araştırmak %74 ile üçüncü sırada yer almıştır. Sosyal medya aktivitelerinin rakamsal geri dönüşümlerini takip amaçlı çalışmalar %71 seviyesindedir. Bu yanıttan sonra rakamlar %50’ler seviyelerine düşmektedir.

Önemli sosyal medya sitelerinde hesap ayarlarını uygun şekilde tanımlamak %55 oranında gözükürken, sosyal medyada ticari ün yönetimi konusu %52 oranı ile onu takip etmektedir.

İletişimi yönetmek ile ilgili çeşitli protokoller hazırlamak %45, çalışanlara sosyal medya kullanımı ile ilgili kılavuzlar dağıtmak %39 ve bazı bölümlerin sosyal medya kullanımı ile ilgili protokoller hazırlamak %29 oy alarak son sıralarda yer almıştır.

Özetle, sosyal medyada kullanılabilecek kaynakları belirlemek/düzenlemek , marka isimlerini almak, rakiplerin sosyal medyayı nasıl kullandıklarını araştırmak ve sosyal medya aktivitelerinin rakamsal geri dönüşümlerini takip amaçlı çalışmalar sosyal medya pazarlama stratejileri açısından önemli görülürken, protokoller ve kılavuzlar ile denetim altına almaya çalışmak tercih edilmemektedir.