Şirketler Hangi Sosyal Medya Araçlarını Kullanıyor?

Sosyal Medya Kurumsal Kullanım

Emarketer sitesinde yayınlanan bir araştırma kurumların sosyal medyaya olan ilgilerini ve hangi sosyal medya sitelerini kullandıklarını ortaya koyuyor.

2007, 2008 ve 2009 yıllarını kapsayan araştırmaya göre, 2007 yılında %43 ile katılımcıların en büyük oranı hiç bir sosyal medya aracını kullanmadığını bildirmişler. Kullananların ilk tercihler ise mesaj panoları olmuş.

2008 yılında hiç bir sosyal medya aracını kullanmadığını söyleyenler %23’e kadar azalırken, sosyal ağ, online video ve blog kullandıklarını belirtenlerin oranları ciddi şekilde yükselmiş.

2009 yılına geldiğimizde ise, sosyal ağ kullanan şirketlerin oranı %80 gibi oldukça yüksek bir orana sıçrama gösterirken, araştırmaya lik kez giren twitter kullanım oranı da %50’nin üzerinde yer almış durumda. Blog kullanımında da artış oranı sürüyor.

Gelişmeleri özetlersek, sadece bir kaç sene içinde, şirketlerin sosyal medya araçlarını kullanım oranlarında ciddi artışlar gözüktüğünü söyleyebiliriz. Kullanıcıların egemen olduğu ve çok hızlı şekilde gelişen web 2.0 ortamının getirdiği değişimleri şirketlerin takip etmeye ve mümkün olduğunda kullanmaya çalıştıkları görülüyor.