Sosyal Medya Kullanım Seviyesi

emarketer’da yayınlanan ve the e-tailing group ve PowerReviews tarafından gerçekleştirilen bir çalışma şirketlerin sosyal medya kullanım konusunda istekliliğini açık şekilde ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılanların yarısı, internetten alışveriş yapmadan önce araştırma yaptığını belirtmiş, %49’u ise, müşteri yorumu olmayan e-perakende sitesinden ayrıldığını bildirmiştir.

Aşağıdaki grafikten de görüleceği gibi, ABD online perakendecilerinin uyguladığı ya da uygulamayı düşündükleri sosyal medya araçlarında Facebook Hayran Sayfası %91 ile ilk sırada yer almaktadır. Online satış yapan hemen her site mutlaka Facebook sayfası yaratmış ya da yaratmayı planlamaktadır.

Müşteri yorumları %85 oranında yanıt alırken, üçüncü sırada %80 ile Twitter gelmektedir. Twitter kullanan ya da kullanmayı planlayan şirketlerin oranı da oldukça yüksektir.

Blog konusunu gündemde tutanlar ise %72 oranındadır.

Türk şirketleri açısından da yol gösterici olabilecek bu araştırma, sosyal medya çalışmalarında önceliğin Facebook, Twitter ve blog konularına verildiğini göstermektedir. Türkiye için Twitter henüz ABD’de olduğu kadar yaygın kullanılmasa da önümüzdeki dönemde ilerleme göstereceğini varsaymak yanlış olmaz.

Twitter’da Günde 50 Milyon Mesaj Yayınlanıyor!

Twitter blogunda belirtilen habere göre, 2007 yılıında Twitter sitesinde günde 5.000 mesaj yayınlanıyordu. 2008 yılında 300.000 ve 2009 yılında 2,5 milyon mesaja ulaşan bu rakam %1400 artış göstererek 2010 yılı başında 35 milyon mesaj seviyesine ulaşmıştı.

2010 yılında geçen zaman içinde, Twitter mesajlarında çok hızlı büyümenin sürdüğü görülüyor. Son açıklanan rakamlara göre, bir gün içinde gerçekleşen mesaj sayısı 50 milyon seviyesine geldi. Bu da her saniyede yaklaşık 600 mesaja denk geliyor!