Şirket Hakkında Olumsuz Yorumları Yönetmek

Özellikle bireylere yönelik ürünler sunan şirketlerin, web 2.0 ortamında marka ya da ürünleri hakkında yorumlar ile karşılaşması süpriz olmayacaktır. Bu yorumları görmezden gelmek hemen hiç bir zaman iyi bir tercih olmayacak, bu yorumların yönetilmesi gerekecektir.

Şirket hakkında web ortamında olumsuz yorumları yönetmek ile ilgili olarak emarketer sitesinde yayınlanan bir araştırmada (Econsultancy and bigmouthmedia “Social Media and Online PR Report”), şirketlerin %47 oran ile ilk tercih olarak, olumsuz yorumu yazan kişi ile doğrudan irtibata geçmeyi tercih ettikleri görülmektedir.

Ürün / hizmeti geliştirmek, diğer kişileri olumlu konuşmaya teşvik etmek ise şirketlerin önde gelen diğer tercihleri olmaktadır.